Showing: 11 - 11 of 11 RESULTS
De prin file alese...

Războinic

Și cade, înfrânt de propriile temeri. Înconjurat de negrul abisal al nopții Să se ridice din mucegaiul pământiu Încearcă, sub lumina stinsă a sorții.   Se zbate sub strânsoarea nemiloasă, Ce i-a cuprins întregul suflet pustiit. Ar vrea s-o spună, dar teama nu îl lasă. El doar gândește: „E timpul să admit!”   Căci teama, …